• 100+

  Professionele werknemers

 • 4000+

  Dagelijkse output

 • $ 8 miljoen

  Jaarlijkse verkoop

 • 3000㎡+

  Werkplaats gebied

 • 10+

  Nieuw ontwerp maandelijkse uitvoer

PRIVACYBELEID

Deze applicatie respecteert en beschermt de persoonlijke privacy van alle gebruikers die de service gebruiken.Om u nauwkeurigere en gepersonaliseerde diensten te kunnen bieden, zal deze applicatie uw persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.Deze applicatie zal deze informatie echter met een hoge mate van zorgvuldigheid en voorzichtigheid behandelen.Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, zal deze applicatie deze informatie niet aan derden bekendmaken of verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.Deze applicatie zal dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken.Wanneer u akkoord gaat met de toepassingsserviceovereenkomst, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de volledige inhoud van dit privacybeleid.Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van deze gebruiksovereenkomst voor applicatieservices.

Toepassingsgebied
(a) Wanneer u het account van deze applicatie registreert, de persoonlijke registratie-informatie die u verstrekt in overeenstemming met de vereisten van deze applicatie;

(b) Wanneer u de webservices van deze applicatie gebruikt of de webpagina's van dit applicatieplatform bezoekt, wordt de informatie over uw browser en computer die deze applicatie automatisch ontvangt en registreert, inclusief maar niet beperkt tot uw IP-adres, browsertype, gegevens zoals de gebruikte taal, datum en tijd van toegang, hardware- en softwarefunctie-informatie en webpagina-records die u nodig hebt;

© Deze applicatie verkrijgt op legale wijze persoonlijke gegevens van gebruikers van zakelijke partners.

U begrijpt en stemt ermee in dat dit privacybeleid niet van toepassing is op de volgende informatie:

(a) De trefwoordinformatie die u invoert wanneer u de zoekservice van dit applicatieplatform gebruikt;

(b) De relevante informatie en gegevens verzameld door deze applicatie die u publiceert in deze applicatie, inclusief maar niet beperkt tot deelnameactiviteiten, transactie-informatie en evaluatiegegevens;

© Overtreding van de wet of overtreding van de regels van deze applicatie en de maatregelen die deze applicatie tegen u heeft genomen.

Informatie gebruik
(a) Deze applicatie zal uw persoonlijke informatie niet verstrekken, verkopen, verhuren, delen of verhandelen aan een niet-gerelateerde derde partij, tenzij u vooraf uw toestemming hebt verkregen, of de derde partij en deze applicatie (inclusief aan deze applicatie gelieerde ondernemingen) afzonderlijk of gezamenlijk U voorzien van diensten, en nadat de dienst is beëindigd, is het verboden om toegang te krijgen tot al dit materiaal, inclusief de materialen waartoe het eerder toegang had.

(b) Deze applicatie staat ook geen derde partij toe om uw persoonlijke informatie op welke manier dan ook gratis te verzamelen, bewerken, verkopen of verspreiden.Als een gebruiker van dit applicatieplatform zich bezighoudt met de bovenstaande activiteiten, heeft deze applicatie, eenmaal ontdekt, het recht om de serviceovereenkomst met de gebruiker onmiddellijk te beëindigen.

© Om gebruikers van dienst te zijn, kan deze applicatie uw persoonlijke informatie gebruiken om u informatie te verstrekken die voor u interessant is, inclusief maar niet beperkt tot het toesturen van product- en service-informatie, of het delen van informatie met de applicatiepartners zodat zij u informatie verstrekken Informatie verzenden over haar producten en diensten (voor dit laatste is uw voorafgaande toestemming vereist).

Vrijgeven van informatie
In de volgende gevallen zal deze toepassing uw persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk vrijgeven volgens uw persoonlijke wensen of de bepalingen van de wet:

(a) met uw voorafgaande toestemming aan derden;

(b) Om de door u gevraagde producten en diensten te kunnen leveren, is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens met derden te delen;

© Openbaarmaking aan derden of administratieve of gerechtelijke instellingen in overeenstemming met de relevante bepalingen van de wet, of de vereisten van administratieve of gerechtelijke instellingen;

(d) Als u relevante Chinese wetten, voorschriften of deze applicatieserviceovereenkomst of gerelateerde regels overtreedt, moet u dit bekendmaken aan een derde partij;

(e) Als u een gekwalificeerde klager op het gebied van intellectueel eigendom bent en een klacht hebt ingediend, maakt u deze op verzoek van de verweerder bekend aan de verweerder, zodat beide partijen mogelijke geschillen over rechten kunnen behandelen;

(f) Als bij een transactie die op dit applicatieplatform is gemaakt, een partij bij de transactie de transactieverplichting geheel of gedeeltelijk nakomt en een verzoek om openbaarmaking van informatie indient, heeft de applicatie het recht om te beslissen om de gebruiker de contactgegevens van de tegenpartij van de transactie, enz. informatie om de voltooiing van een transactie of de oplossing van een geschil te vergemakkelijken.

(g) Andere openbaarmakingen die deze applicatie gepast acht in overeenstemming met wetten, voorschriften of websitebeleid.

Informatie opslag en uitwisseling
De informatie en gegevens over u die door deze applicatie worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van deze applicatie en/of zijn gelieerde ondernemingen, en deze informatie en gegevens kunnen worden verzonden naar uw land, regio of buiten de locatie waar deze applicatie informatie en gegevens verzamelt en in In het buitenland geopend, opgeslagen en weergegeven.

Gebruik van cookies
(a) Als u niet weigert om cookies te accepteren, zal deze applicatie cookies op uw computer plaatsen of gebruiken, zodat u zich kunt aanmelden of de services of functies van dit applicatieplatform kunt gebruiken die afhankelijk zijn van cookies.Deze applicatie maakt gebruik van cookies om u meer doordachte en gepersonaliseerde diensten te bieden, waaronder promotionele diensten.

(b) U hebt het recht om cookies te accepteren of te weigeren.U kunt cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.Als u er echter voor kiest om cookies te weigeren, kunt u mogelijk niet inloggen of de webservices of functies van deze applicatie die afhankelijk zijn van cookies niet gebruiken.

© Dit beleid is van toepassing op de informatie die wordt verkregen via de cookies die door deze applicatie zijn geplaatst.

informatiebeveiliging
(a) Deze app-account heeft beveiligingsfuncties, bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord correct.Deze applicatie zorgt ervoor dat uw informatie niet verloren gaat, wordt misbruikt of gewijzigd door gebruikerswachtwoorden en andere beveiligingsmaatregelen te versleutelen.Houd er ondanks de bovengenoemde beveiligingsmaatregelen rekening mee dat er geen "perfecte beveiligingsmaatregelen" zijn op het informatienetwerk.

(b) Wanneer u deze toepassingsnetwerkdienst gebruikt om online transacties uit te voeren, zult u onvermijdelijk uw persoonlijke informatie, zoals contactgegevens of postadres, bekendmaken aan de tegenpartij of potentiële tegenpartij.Bescherm uw persoonlijke gegevens goed en geef deze alleen aan anderen wanneer dat nodig is.Als u constateert dat uw persoonlijke gegevens zijn gelekt, met name de gebruikersnaam en het wachtwoord van de app, neem dan direct contact op met de klantenservice van de app zodat de app passende maatregelen kan nemen

Aanvullend beleid
Bepaalde websites, mobiele applicaties of andere digitale eigendommen die in de Services zijn opgenomen, kunnen aanvullende openbaarmakingen bevatten met betrekking tot uw privacy, die naast dit Privacybeleid van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke Service.

Privacy van kinderen
We zijn toegewijd aan het beschermen van de privacy van kinderen.Onze Diensten zijn niet gericht op, en we zijn niet van plan om persoonlijke informatie online te verzamelen of op te vragen van kinderen onder de 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, verstrek ons ​​dan geen persoonlijke informatie.

Als u erachter komt dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder uw toestemming, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via de toepasselijke Contact-website die hieronder wordt vermeld.Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we onmiddellijk stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen.

Neem contact met ons op
Als u vragen, opmerkingen, verzoeken of zorgen heeft over dit privacybeleid of andere privacygerelateerde zaken, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Per email:
info@meclonsports.com

Meclon Sport
601, B-gebouw, industriezone Songhu Zhihuicheng,
Shilongkeng, Liaobu Town, Dongguan, Guangdong